13 November 2015

KOLIKO JE POLJE POD IPEKOM: Varijante

Varijanta I:

Koliko je polje pod Ipekom
Svega ga je vojska pritisnula
Pola turska, a pola kaurska.
Sve popeti bijeli čadorovi
Samo jedan od crvena svijele
Što  je čador od crvene svile
To je čador Huse hapetana….


Varijanta II: Mehaga Varešanin (1957):

Koliko je polje pod Ipekom,
Svega ga je vojska pritisnula,
Pola turska, a pola kaurska!
Sve se bijeli čador do čadora,
Što je čador od crvene svile,
To je čador paše Osman-paše;
Što je čador od suhoga zlata,
To je čador paše Hajre paše!
(pripjev uz svaku strofu „aman, aman“)

Varijanta III:

Koliko je polje pod Ipekom,
Svega ga je vojska pritisnula,
Pola turske, a pola kaurske.
Šator im je od zelene svile,
Na šatoru jabuka od zlata.
Svi vojnici večer’ večerali,
Samo ne htje jedinak u majke.
Puče puška sa kaurske strane
I pogodi jedinka u majke.

Varijanta IV:

Koliko je polje pod Ipekom,
Svega njega vojska pritisnula,
Pola turska i pola kaurske.
Šćela vojska večer večerati,
Ne večera jedini u majke,
Već on uzme turski abdest na se.
Puče puška iz kaurske vojske,
I pogodi jedinog u majke!
Njega žali malo i golemo,
Progovara jedini u majke:
„Majko, meni ništa ne dodija,

Samo žalim vjerenice ljube“.

(Ludvik Kuba, varijanta zabilježena u Tešnju 1893.)

Varijanta V:

Koliko je polje pod Ipekom,
Svega ga je vojska pritisnula,
Pola turske, a pola kaurske,
Šator im je od zelene svile,
Na šatoru jabuka od zlata.
Svi vojnici večer večerali,
Samo ne htje jedinak u majke.
Puče puška sa kaurske strane,
I pogodi jedinka u majke.

(Vlado Milošević, Bosanske narodne pjesme, knjiga I, Banja Luka 1954. Varijanta zabilježena u Mrkonjić Gradu, 1953.)

Najstariji snimak pjesme
Bosansko-hercegovačka glazbena i pjevačka kapela Nazif Memisević, Sarajevo [Bosnian-Hercegovinian Musical and Vocal Group of Nazif Memišević, Sarajevo] Nazif Memišević, prob. Hasan Pidžo, Mehmed Tahirović, Mehmed Toparan, Avram Atias, Rafael Atias.
 5680L / X 100648 Koliko je polje pod Ipekom c/w 5681L


No comments: