08 November 2015

Mehaga Varešanović (Varešanče): "San usnio Lendić Avdo", izvor: Munib Maglajlić: Lokalna i regionalna obilježja u muslimanskoj baladi. Sarajevo, 1985.
No comments: