29 November 2015

O narodnoj pjesmi "Oj Užice, mali Carigrade". Izvor: Раtомир M. Цвијетић: Узимање Ужица 1805-1807 (поезија и историја), 2004.


No comments: