28 January 2024

Raspored Državne krugovalne postaje Sarajevo od 19-25. listopada 1942. Hrvatski krugoval, godina II, broj 42, Zagreb, 1942
No comments: