14 January 2024

O nastupima Đule i Zaima Imamovića 1941. godine ("Prva zabava Zaštitnika prirode neobično je uspjela"), Jugoslovenska pošta, 14.01.1941.*


*Ljubaznošću Mustafe Sudžuke.

No comments: