05 January 2024

Emisija o sevdalinci "Noćni džep" (urednik Rešad Hadrović, TV Sarajevo, novembar 1981.) Revija VEN, 1981.*


*Ljubaznošću Damira Galijaševića.

 

No comments: