20 January 2024

Енвер Шадинлија: Вен разговара за вас: Јозо Пенава: Читав живот пјесма. Вен, 1979.*


*Скенирао Дамир Галијашевић, 2024.

No comments: