09 June 2024

Српске народне пјесме из Горње Крајине. Забиљежи Никола Ст. Кукић. Босанска вила, година XVI, број 20, Сарајево, 1901.
No comments: