03 June 2024

Albert B. Lord: Formula (III dio). U: Ka poetici narodnog pesništva: Strana kritika o našoj narodnoj poeziji. Beograd: Prosveta, 1982. (XII dio)


No comments: