13 June 2024

Raspored Državne krugovalne postaje Sarajevo od 14-20. prosinca 1942. Hrvatski krugoval, godina II, broj 50, Zagreb, 1942. 

No comments: