17 November 2023

Српске народне умотворине: Мухамеданске пјесме. Забиљежио Омер-бег Сулејманпашић-Деспотовић. Босанска вила, година XIV, број 9 и 10. Сарајево, 1899.
No comments: