29 November 2023

Српске народне женске пјесме из Мостара. Забиљежио Јово Тута. Босанска вила, година XIV, број 13 и 14. Сарајево, 1899.
No comments: