06 November 2023

Tereza Albertina Lujza fon Jakob: Vuk Stefanović Karadžić: Srpske narodne pjesme, IV (1836). U: Ka poetici narodnog pesništva: Strana kritika o našoj narodnoj poeziji. Beograd: Prosveta, 1982. (VIII dio)
No comments: