08 September 2023

Српске народне умотворине. Забиљежио Н.Т.К. (Никола Т. Кашиковић). Казивао: Алибајрактар Гацко (Сарајево). Босанска вила, година XIII, број 9, 1898.
No comments: