22 September 2023

Johan Volfgang Gete: Najnovije iz srpske književnosti (1827). U: Ka poetici narodnog pesništva: Strana kritika o našoj narodnoj poeziji. Beograd: Prosveta, 1982. (VII dio)
No comments: