30 September 2023

Raspored Državne krugovalne postaje Sarajevo i Banja Luka od 7 do 14. rujna 1942. Hrvatski krugoval, godina II, broj 36, Zagreb, 1942.No comments: