11 March 2022

Narodne umotvorine: Kad kauri Duvno porobiše (Atlagića Fata). Zabilježio I. Slinić. Behar, godina V, broj 24, Sarajevo, 1905.
 

No comments: