08 March 2022

Лука Грђић-Бјелокосић: Свадба по варошима у Херцеговини. У: Из народа и о народу. Просвета, Београд, 1985. (приређивање и поговор Хатиџа Крњевић) (изворно објављено у Босанској вили 1890. године)

No comments: