30 March 2022

Српске народне пјесме (герзовске и ђевојачке) из Босне. Скупио их П(етар) Мирковић. Панчево: Штампарија браће Јовановића, 1886. (VII дио)**Iz privatnog arhiva prof.dr. Muniba Maglajlića.

No comments: