02 November 2020

Narodne umotvorine: Tamna noći, tamna li si kleta. Behar, godina III, broj 15, Sarajevo, 1902.


 

No comments: