06 November 2020

Шехерли пјесме у Босни и Херцеговини. Из збирке Вида Вулетића-Вукасовића. Босанска вила, годиште 1, број 11, Сарајево, 1886.
No comments: