24 November 2020

Ljuba Simić: Narodne pesme (Neum). Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Etnologija, nova serija, sveska XIV, Sarajevo 1959. (V dio)**Ljubaznošću dr. Nirhe Efendić, Zemaljsku muzej Bosne i Hercegovine.

No comments: