01 January 2011

Narodne pjesme o Đerzelez Aliji. Priredio: Muhamed Hadžijahić. Sarajevo: Štamparija Omer Šehić, 1934.*

* Ljubaznošću Amre Hadžijahić, Sarajevo

No comments: