08 January 2011

Jedno staro svjedočenje o akšamlucima: Iz Bašeskijinog "Ljetopisa".*

* Izvor: Mula Mustafa Ševki Bašeskija: Ljetopis (1746-1804). Prijevod s turskog, uvod i komentar: Mehmed Mujezinović: Sarajevo: "Veselin Masleša", 1986.

No comments: