01 January 2011

Muhamed Hadžijahić: Građa za povijest narodne poezije Muslimana iz Bosne u XVI, XVII i XVIII stoljeću. Sarajevo: Islamska dionička štamparija, 1935.*

* Ljubaznošću Amre Hadžijahić, Sarajevo.

No comments: