01 May 2010

Zdravko Verunica: Aleksa Šantić - horovođa i kompozitor. Zbornik Muzičke akademije, 2, 1989, str. 27-43.*


Link za pdf verziju članka:

http://worldofsevdah.com/wp-content/uploads/2010/05/verunica_santic_1989.pdf    

* Članak ljubaznošću Jasmine Talam, Muzička akademija u Sarajevu. Zahvaljujem se Mirzi Bašiću na tehničkoj pomoći.

No comments: