06 May 2010

O bosanskim pjevačima. U: Vlado Milošević: Bosanske narodne pjesme, knjiga IV, Banja Luka, 1964.*
* Ljubaznošću prof.dr. Muniba Maglajlića, Sarajevo.

No comments: