23 May 2010

Bosanske narodne pesme. U: "105 najnovijih narodnih pesama". Beograd: Sindikalna podružnica prodavaca novina, s.a.*

* Ljubaznošću Medise Kolaković, Filozofski fakultet, Novi Sad.

No comments: