31 January 2007

Reference o sevdalinci.

Books in Bosnian with sevdalinka texts

1) ANDRIĆ, Nikola. 1909. Hrvatske narodne pjesme. Knjiga V. Ženske pjesme. Romance i balade. Zagreb: Matica hrvatska.
2) ANDRIĆ, Nikola. 1913. Izabrane narodne pjesme, ženske II. Zagreb: Matica hrvatska.
3) ANDRIĆ, Nikola. 1914. Hrvatske narodne pjesme. Knjiga VI: Ženske pjesme. Pričice i lakrdije. Zagreb: Matica hrvatska.
4) ANDRIĆ, Nikola. 1929. Hrvatske narodne pjesme: Knjiga VII: Ženske pjesme. Ljubavne pjesme. Zagreb: Matica hrvatska.
5) ANDRIĆ, Nikola. 1942. Hrvatske narodne pjesme. Knjiga X. Haremske pričalice i bunjevačke groktalice. Zagreb: Matica hrvatska.
6) AZEMOVIĆ, Zaim. 1987. U riječima lijeka ima: Zbornik zapisa narodnih umotvorina iz Rožaja i okoline. Rožaje.
7) BAJRAKTAREVIĆ, Fehim. 1960. Pregršt narodnih pesama iz bosanskog Skoplja. Beograd: Srpska akademija nauka, Etnografski institut 11.
8) BARTÓK Béla, LORD Albert Bates. 1951. Serbo-Croatian Folksongs: Texts and Transcriptions of Seventy Five Folk Songs from the Milman Parry Collection and a Morphology of Serbo-Croatian Folk Melodies. New York: Columbia University Press. [Zapisi bosanskih narodnih pjesama iz najveće zbirke bosanskih epskih i lirskih pjesama na svijetu koja se čuva u Slavističkom odjelu Biblioteke Widener, na Harvardu. Zbirka pripada Kolekciji Milmana Parrya (1902-1935), čuvenog američkog filologa, utemeljitelja Homerološke škole i zaslužnog sakupljača bosanske usmene tradicije, posebno epike.]
9) BARTÓK Béla, LORD Albert Bates. 1978. Yugoslav Folk Music. Vols. I-IV. New York: State University of New York Press. [Transkripcije bosanskih narodnih pjesama koje je sačinio čuveni madjarski kompozitor, muzikolog i sakupljač narodnog blaga sa šireg Balkanskog područja Béla Bartók (1881-1945). Sve su pjesme iz Kolekcije Milmana Parrya sa Harvarda.]
10) BAŠIĆ, Husein. 1971. Crni dukati: Izbor iz narodnog stvaralaštva plavsko-gusinjskog kraja. Ivangrad: Književni klub.
11) BAŠIĆ, Husein. 1988. Može li biti što bit’ ne može: Narodne lirske pjesme iz Sandžaka. Pljevlja.
12) BAŠIĆ, Husein. 1996. San i pola života: Tradicionalna usmena književnost Muslimana-Bošnjaka iz Crne Gore i Srbije (antologija). Novi Pazar: INA ”Damad”.
13) BAŠIĆ, Husein. 2002. Antologija usmene književnosti Bošnjaka iz Crne Gore i Srbije. Knjiga I: Usmena lirika Bošnjaka iz Crne Gore i Srbije (Antologija). Podgorica: ”Almanah”.
14) BAŠIĆ, Husein. 2002. Antologija usmene književnosti Bošnjaka iz Crne Gore i Srbije. Knjiga IV: O usmenoj književnosti Bošnjaka iz Crne Gore i Srbije (Hrestomatija). Podgorica: ”Almanah”.
15) BUGARINOVIĆ, Milan. 1904. Sarajke, srpske narodne ženske pjesme. Mostar.
16) BUTUROVIĆ, Djenana. 1983. Morići: Od stvarnosti do usmene predaje. Sarajevo: ”Svjetlost”: Biblioteka Kulturno naslijedje Bosne i Hercegovine.
17) BUTUROVIĆ, Djenana – MAGLAJLIĆ, Munib. 1998. Bošnjačka književnost u književnoj kritici: Knjiga dva: Narodna književnost. Sarajevo: ”Alef”.
18) BUTUROVIĆ, Djenana i Lada. 2002. Antologija bošnjačkih usmenih lirsko-narativnih pjesama (Hasanaginica, Smrt Braće Morića, Omer i Merima). Sarajevo: «Svjetlost».
19) ĆATOVIĆ, Sulejman. 1989. Svaka tica gn'jezdo ima: Lirske narodne pjesme iz Sandžaka. Sjenica.
20) DIZDAR, Hamid. 1944. Sevdalinke: izbor iz bosanskohercegovačke narodne lirike. Sarajevo.
21) DIZDAR, Hamid. 1953. Ljubavne narodne pjesme iz Bosne i Hercegovine. Sarajevo: ”Seljačka knjiga”.
22) DURIĆ, Rašid. 2000. Trajna tradicija. Wuppertal-Tuzla: ”Bosanska riječ”.
23) DJURIĆ, Vojislav. 1937. Antologija ljubavnih narodnih pesama. Beograd.
24) ESCHKER, Wolfgang. 1971. Untersunchungen zur Improvisation und Tredierung der Sevdalinka an hand der Sprachlinchen Figuren. Slavische Beiträge, band 53. München: Verlag Otto Sagner.
25) FRNDIĆ, Nasko. 1972. Narodni humor i mudrost Muslimana. Zagreb: ”Stvarnost”.
26) FUKO, Zijad. 2005. 101 sevdalinka. Zagreb: KDB «Preporod».
27) GEZEMAN, Gerhard. 1925. Erlangenski rukopis starih srpskohrvatskih narodnih pesama. Sremski Karlovci: Srpska kraljevska akademija. Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskog naroda. Prvo odeljenje, knj. XII. (drugo izdanje: Nikšić, 1987.)
28) GOLEMOVIĆ, Dimitrije O. 1987. Narodna muzika Podrinja. Sarajevo: «Drugari».
29) GOY, Dennis Edward. 1990. A Green Pine: An Anthology of Love Poems from the Oral Poetry of Serbia, Bosnia and Herzegovina. Selected and translated by: E.D. Goy. Beograd: ”Prosveta”.
30) GUNIĆ, Vehid. 1994. Meraklije I-II. Tuzla: IP 'R&R'.
31) GUNIĆ, Vehid. 1997. Sevdalinke o gradovima. Bihać: NITP 'Bošnjak'.
32) GUNIĆ, Vehid. 1999. Sarajevo divno mjesto: Najljepše pjesme o Šeheru. Sarajevo: autor.
33) GUNIĆ, Vehid. 2003. Sevdalinke I-II. Tešanj: ”Planjax”.
34) GUNIĆ, Vehid. 2006. Najbolje sevdalinke. Tuzla: «BosniaArs».
35) GUNIĆ, Vehid. 2006. Jovica Petković. Tešanj: «Planjax».
36) HADŽIĆ, Hajrudin H. 1999. Tradicionalne bošnjačke igre i njihova veza sa običajima. Sarajevo: ”Bosanski kulturni centar”.
37) HAK, Abdul. 1906. Muslimanske sevdahlinke. Sarajevo.
38) HAK, Abdul. 1914. Ašiklije. Muslimanske sevdahlinke. Momačke i djevojačke pjesme iz Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Izdanje knjižarnice i papirnice Mihajla Milanovića.
39) HRENOVICA, Muhamed Z. 1997. Slovo o Zaimu. Sarajevo: ”Vidam”.
40) ISAKOVIĆ, Alija. 1975. Hasanaginica: Varijante-prepjevi-studije-bibliografija. Sarajevo: ”Svjetlost”.
41) ISAKOVIĆ, Alija. 2002. Biserje: Antologija bošnjačke književnosti. 3. dopunjeno izdanje. Sarajevo: «Ljiljan».
42) JAHIĆ, Dževad. 1995. Narodne pjesme Bošnjaka. Moskva.
43) KARANOVIĆ, Zoja. 1999. Narodne pesme u Matici. Novi Sad – Beograd: Matica srpska i Institut za književnost i umetnost.
44) KARAČA, Tamara B. 2002. Sevdalinka: Melopoetski oblik bosanskohercegovačke gradske sredine. Sarajevo: Muzička akademija. (magistarski rad u rukopisu)
45) KARADŽIĆ, St. Vuk. 1964. Mala prostonarodna pjesmarica. Beograd: «Nolit». (originalno izdanje 1814./1815.)
46) KARADŽIĆ, St. Vuk. 1866. Srpske narodne pjesme iz Hercegovine (ženske). Beč.
47) KARADŽIĆ, St. Vuk. 1987. Srpske narodne pjesme. Knjiga 1. Beograd: ”Nolit”.
48) KASUMOVIĆ, Ahmet. 2000. Bošnjačke narodne pjesme Srebrenika i okoline. Gračanica: «Grin».
49) KRNJEVIĆ, Hatidža [et al.]. 1972. Bosanskohercegovačka književna hrestomatija. Knjiga II: Narodna književnost. Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika.
50) KRNJEVIĆ, Hatidža. 1973. Narodne pjesme: Lirske, lirsko-epske, epske. Sarajevo: ”Veselin Masleša”.
51) KRNJEVIĆ, Hatidža. 1973. Usmene balade Bosne i Hercegovine: Knjiga o baladama i knjiga balada. Sarajevo: ”Svjetlost”: Biblioteka Kulturno naslijedje Bosne i Hercegovine.
52) KRNJEVIĆ, Hatidža. 1978. Antologija narodnih balada. Beograd.
53) KUBA, Ludvik. 1984. Narodne pjesme i napjevi iz Bosne i Hercegovine. Sarajevo: ”Svjetlost”: Biblioteka Kulturno naslijedje Bosne i Hercegovine.
54) KUHAČ, Franjo S. 1878-1941. Južno-slavienske narodne popijevke. Knjiga I-V. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
55) KUJUNDŽIĆ, Enes. 2001. Narodna književnost Bošnjaka. Zenica: Dom štampe.
56) KURT, Dželaluddin Mehmed. 1902. Hrvatske narodne ženske pjesme (muslimanske). Mostar.
57) MAGLAJLIĆ, Munib. 1978. 101 sevdalinka. Mostar: ”Prva književna komuna”.
58) MAGLAJLIĆ, Munib. 1983. Od zbilje do pjesme. Banja Luka: ”Glas”.
59) MAGLAJLIĆ, Munib. 1985. Muslimanska usmena balada. Sarajevo: ”Veselin Masleša”.
60) MAGLAJLIĆ, Munib. 1989. Usmeno stvaralaštvo od stvaralaca do sakupljača. Tuzla: ”Univerzal”.
61) MAGLAJLIĆ, Munib. 1991. Usmena lirska pjesma, balada i romansa. Sarajevo: Institut za književnost u Sarajevu i ”Svjetlost”.
62) MAGLAJLIĆ, Munib. 1995. Usmena balada Bošnjaka. Sarajevo: ”Preporod”.
63) MAGLAJLIĆ, Munib. 1997. Antologija bošnjačke usmene lirike. Sarajevo: ”Alef”.
64) MAGLAJLIĆ, Munib. 2000. Bošnjačka usmena lirika. Sarajevo: ”Sarajevo-Publishing”.
65) MAGLAJLIĆ, Munib. 2006. Banjalučke balade. Banja Luka: Bošnjačka zajednica kulture «Preporod».
66) MAGLAJLIĆ, Munib. 2006. Usmena lirika Bošnjaka. Sarajevo: «Preporod».
67) MARUNOVIĆ, Ivan J. 1906. Narodne pjesme. Zadar: Brz. ”Katoličke hrvatske tiskarne”.
68) MEŠIĆ, Salih. 1976. Sa gornjeg čardaka. 120 pjesama iz zbirke Saliha Mešića. Priredili: Munib Maglajlić i Smail F. Terzić. Predgovor: Munib Maglajlić. Tešanj: Narodni univerzitet.
69) MILOŠEVIĆ, Vlado. 1954-64. Bosanske narodne pjesme I-IV. Banja Luka: Muzej Bosanske krajine, Odsjek za narodne pjesme i igre.
70) MILOŠEVIĆ, Vlado. 1964. Sevdalinka. Banja Luka: Muzej Bosanske krajine, Odsjek za narodne pjesme i igre.
71) MILOŠEVIĆ, Vlado. 1984. Ravna pjesma. Banja Luka: «Glas».
72) MLAČ, Krešimir. 1972. Zlatna knjiga hrvatske narodne lirike. Zagreb: Matica hrvatska.
73) NAMETAK, Alija. 1944. Muslimanske ženske pjesme. Zagreb.
74) NAMETAK, Alija. 1970. Od bešike do motike. Narodne lirske i pripovjedne pjesme bosanskohercegovačkih Muslimana. Sarajevo: autor.
75) NEDIĆ, Vladan. 1962. Antologija jugoslovenske narodne lirike. Beograd: Narodna knjiga.
76) NEDIĆ, Vladan. 1969. Antologija lirskih narodnih pesama. Beograd: Srpska književna zadruga.
77) ORAHOVAC, Sait. 1968. Sevdalinke, balade i romanse Bosne i Hercegovine. Sarajevo: ”Svjetlost”: Biblioteka Kulturno naslijedje Bosne i Hercegovine.
78) ORAHOVAC, Sait. 1976. Stare narodne pjesme Muslimana Bosne i Hercegovine. Sarajevo: ”Svjetlost”.
79) ORAHOVAC, Sait. 1977. Muslimanske narodne pjesme. Beograd: ”Rad”.
80) ORAHOVAC, Sait. 1990. Biserna ogrlica. Banja Luka: ”Novi Glas”.
81) PANTIĆ, Miroslav. 1964. Narodne pesme u zapisima od XV do XVIII veka. Beograd: ”Prosveta”.
82) PETRANOVIĆ, Bogoljub. 1989. Srpske narodne pjesme iz Bosne i Hercegovine. Knjiga prva: Lirske. Sarajevo: ”Svjetlost”: Biblioteka Kulturno naslijedje Bosne i Hercegovine.
83) POBRIĆ, Omer. 1992. 99 sevdalinki i po koja pjesma. Visoko: Muzički atelje ”Omega”.
84) POBRIĆ, Omer. 1996. Sevdah nadahnut životom...slobodom. Visoko: MA ”Omega”.
85) POBRIĆ, Omer. 2000. Bajram i Ramazan u pjesmi. Visoko: MA «Omega».
86) POBRIĆ, Omer. 2002. Miruh Bosne. Visoko: Muzički atelje ”Omega”.
87) POBRIĆ, Omer. 2004. Banjalučki sevdah u vremenu. Visoko: Institut sevdaha – Fondacija Omera Pobrića.
88) SEKULIĆ, Momir – KIJAMETOVIĆ, Redžep. 1971. Đerdane moj. Ivangrad: Književni klub.
89) SULJKIĆ, Hifzija. 2003. Islam u bošnjačkoj narodnoj poeziji. Tuzla: ITP ”R&S”.
90) ŠAHINPAŠIĆ, Hamdija. 2002. Po Taslidži pala magla: Narodne pjesme iz Sandžaka po pjevanju Hamdije Šahinpašića iz Pljevalja. 2. izd. Sarajevo.
91) TAHIRBEGOVIĆ, Farah (ur.) 1998. Emina Zečaj – Mehmed Gribajčević: Sevdalinka. Sarajevo.
92) TAHIRBEGOVIĆ, Farah, et al. (prir.) 2004. Pjesma srca moga: Stotinu najljepših pjesama Zaima Imamovića. Sarajevo: «Buybook». [sa CD-om izabranih novokomponovanih pjesama Zaima Imamovića]
93) VASILJEVIĆ, Miodrag A. 1953. Narodne melodije iz Sandžaka. Beograd: Srpska akademija nauka: Posebna izdanja 205 = Muzikološki institut 5.
94) VELAGIĆ Mehmed, JONES Edward H. 1997. Sevdah: Traditional Music from Bosnia. London: Boosey & Hawkes.
95) VIDAN, Aida. 2003. Embroidered with Gold, Strung with Pearls: The Traditional Ballads of Bosnian Women. Harvard University Press: The Milman Parry Collection of Oral Literature Publications.
96) ŽERO, Muhamed. 1995. Sevdah Bošnjaka. Sarajevo: ”Ljiljan”: Biblioteka Bosnica.
97) ZORABDIĆ, O[mer]. 1953. Sevdalinke koje pjeva Zaim Imamović. Sarajevo: «Omladinska knjiga».
98) ZOVKO, Ivan. 1888. Hercegovke i Bosanke: Sto najradije pjevanih ženskih pjesana iz Bosne. Sarajevo.
99) «Za gradom jabuka: 200 najljepših sevdalinki». Izbor i predgovor: Ivan Lovrenović. Sarajevo: «Civitas», 2004.

References from journals and periodicals (in Bosnian)

BURTON, Kim. Bosnia-Herzegovina: Sad songs of Sarajevo- Sevdalinke’, World Music, the rough guide, vol.1: Africa, Europe and the Middle East. London, UK: The Rough Guides, p. 31-35, 1999.
BAŠIĆ, Husein. Bošnjačke lirske pjesme u djelu Černogoria Pavla Apolonoviča Rovinskog. Almanah [Podgorica], br. 17-18, 2001, str. 27-33. (
www.almanah.cg.yu)
BEJTIĆ, Alija. Prilozi proučavanju naših narodnih pjesama. Bilten Instituta za proučavanje folklora u Sarajevu 1953; 2:387-405; 1955; 3:105-124.
BEĆOVIĆ, Uzeir. In memoriam: Hamdija Šahinpašić. Almanah [Podgorica], br. 21-22, 2003. (
www.almanah.cg.yu)
BEJTIĆ, Alija. Povijest i umjetnost Foče na Drini. Naše starine 1956; 3:23-74; 1957;4: 33-62.
BUJIĆ, Bojan. Lovljenje kroz prošlost: Pitanja sa kojima se suočava historičar muzike u Bosni. Forum Bosnae, Vol. 32/2005,str. 135-153
BUTUROVIĆ, Djenana. Narodna poezija u tešanjskom kraju. GZM. NS [E] 1986/87;41-42:275-333. (izvanredan rad sa mnoštvom narodnih pjesama, detaljnim podacima o kazivačima i pjevačima sevdalinki i drugih narodnih pjesama u Tešnju i njegovoj okolini)
BUTUROVIĆ, Djenana et al. Dva pola balade: Junak i junakinja. Novi izraz [Sarajevo] 2001; br. 13. (
www.openbook.ba)
BUTUROVIĆ, Djenana. Narodna poezija u Drežnici kod Mostara. Glasnik Zemaljskog muzeja, NS, Etnologija, sv. 34, Sarajevo, 1979., str. 47-136.
BUTUROVIĆ, Djenana. Muslimanska historijska balada – dio južnoslovenskog baladnog kruga. Makedonski folklor [Skoplje] 1984; XVII, str. 79-85.
BUTUROVIĆ, Djenana. Žanrovske karakteristike rane južnoslovenske muslimanske narodne tradicije turskog perioda. Makedonski folklor [Skoplje] 1989; XXII, str. 55-64.
CARTWRIGHT, Garth. Bosnia Sevdah. Folk Roots, no. 271/272, January-February 2006, pp 47-50
CEROVIĆ, Rajko. Muslimansko narodno lirsko stvaralaštvo na tlu Crne Gore. Almanah, 13-14, Podgorica, 2000, str. 223 (dostupno na:
www.almanah.cg.yu)
ČAUŠEVIĆ, Nurija. Krvave godine Bošnjaka. Behar [Zagreb] 1998; 35:14-17.
ĆUMURIJA, Ismet. Saz, sevdahlinka i sijelo. Most, 102-103 (13-14), Mostar, 1998. (dostupno na:
www.most.ba)
ĆUMURIJA, Ismet. Tumač i baštinik sevdalinke: Povodom 13-godišnjice smrti Himze Polovine. Most, 117-118 (28-29), Mostar, 1999, str. 79-83. (dostupno:
www.most.ba)
ĆUMURIJA, Ismet. Čuvene Efice iz Cernice. Most, 130 (41), Mostar, 2000. (dostupno na:
www.most.ba)
ĆUMURIJA, Ismet. Velikan muzičke baštine: Povodom 15. godišnjice smrti dr. Himze Polovine. Most [NS] 2001; 142 (53), str. 79-80. (
www.most.ba)
ĆUMURIJA, Ismet. Legendarni sevdahlija: Životni put veterana i barda Zaima Imamovića. Most [NS] 2004;181 (92). (
www.most.ba)
ĆURIĆ, Hajrudin. 1979. Pljevaljski muftija Šemsekadić u otporu Bosne i Hercegovine austrougarskoj okupaciji. U: Zbornik radova sa naučnog skupa: Otpor austrougarskoj okupaciji 1878. u BiH. Sarajevo: ANU BiH. Posebna izdanja 42 = Odjeljenje društvenih nauka 8.
DERVIŠEVIĆ, Alaga. Neponovljiv umjetnik i interpretator sevdalinke. Uz 20-godišnjicu smrti rahmetli Himze Polovine. (5.8.1986.-5.8.2006.). Dostupno na web sajtu:
www.bosnjaci.net
DIZDAR, Mak. Gdje je ona čudnovata djevojka koja se je suncem povezala, a mjesecom opasala. U: Sabrana djela, knjiga III, str. 257-271. ”Svjetlost”, Sarajevo, 1981.
DJEDOVIĆ, Rusmir. Gračanica u narodnim pjesmama i sevdalinkama. Gračanički glasnik. Br. 19, str. 62-74. Gračanica, 2005.
ESCHER, Wolfgang. Ljubiti, umrijeti: Lirika u tragediji: Heine i bošnjačke narodne ljubavne pjesme. Behar 1998; 36:14. (
www.geocities.com/behar/)
FILIPOVIĆ, Nenad. Veliki bosanski muzički mag Vlado Milošević. Slobodna Bosna. God. XII, br. 491, str. 46-49. Sarajevo, 2006. (
www.slobodna-bosna.ba)
GAFIĆ, Mustafa. Kako je nastala pjesma Put putuje Latif-aga. Preporod, br. od 15.9. 2002. (
www.preporod.com; www.most.ba)
HASANDEDIĆ, Hivzija. Kulturno-istoriski spomenici u Mostaru iz turskog perioda. Prilozi za orijentalnu filologiju 1965; 11-12:121-131.
ISAKOVIĆ, Alija. Gradja za bibliografiju muslimanske književnosti. Život 1972; XXI. 4-5/6. [objavljeno i kao dodatak prvom izdanju «Biserja».]
JANKOVIĆ, Ivan. Sevdalinka danas: Geologija pesme. Vreme [Beograd], br. 831, 7. decembar 2006. (dostupno na:
www.vreme.com)
KADRIBEGOVIĆ, Aziz. Sevdalinko, pjesmo najmilija. Takvim za 2002., str. 263-277.
KAZAZ, Enver. Sevdalinka – (is)povijest (u) marginalizacije(i). Novi izraz (Sarajevo). God. VI, knj. VI, br. 23., 2004., str. 102-114. (dostupno preko
www.ceeol.org)
KREŠEVLJAKOVIĆ, Hamdija. Kapetanije i kapetani u Bosni i Hercegovini. Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine 1950; 2:89-141.
KREŠEVLJAKOVIĆ, Hamdija. Sahat-kule u Bosni i Hercegovini. Prilog za studij konzervacije. Naše starine 1957; 4:17-33.
KRNJEVIĆ, Hatidža. Mati krvnica i mati žrtva. U: Antologija bošnjačkog eseja XX vijeka. Priredjivač: Alija Isaković, str. 299-309. Sarajevo, 1996.
KRNJEVIĆ, Hatidža. Usmene balade Bosne i Hercegovine: Dosadašnje izučavanje i glavna svojstva. Godišnjak Instituta za jezik 1974-1975; 3-4:361-377.
KRŠIĆ, Jovan. Sarajevo u sevdalinci. U: «Poezija Sarajeva», priredio: Husein Tahmiščić. Sarajevo: «Svjetlost», 1968., str. 264-269.
KUJEVIĆ, Ibiš et al. Folklorne karakteristike Sandžaka sa posebnim osvrtom na rožajski folklor. Rožajski zbornik, br. 5, Rožaje, 1986.
KUNA, Herta. Jezik bosanskohercegovačke muslimanske narodne poezije u odnosu prema standardnom jeziku. Književnik jezik 1978; 7(3):5-29.
LITVINOVIĆ, Selena. Narodne melodije iz Sjenice prema zapisima Miodraga Vasiljevića. Zbornik Sjenice 2000., br. 11. (dostupno na:
www.sanoptikum.co.yu)
MAGLAJLIĆ, Munib. Odnos pjesme i zbilje u sevdalinci. Izraz [Sarajevo] 1974; 18(8):233-260.
MAGLAJLIĆ, Munib. Sredina i vrijeme nastanka sevdalinke. Život [Sarajevo] 1974; 23(12):631-635.
MAGLAJLIĆ, Munib. Historijat bilježenja i zanimanja za sevdalinku. Godišnjak Instituta za jezik 1974-1975; 3-4:395-402.
MAGLAJLIĆ, Munib. Lirska pjesma i balada u Beharu. Anali Gazi Husrevbegove biblioteke 2001; 19-20:37-46
MAGLAJLIĆ, Munib. Pjevač i pripovjedač Hamdija Šahinpašić. Znakovi vremena 2002; Vol. 5, br. 15, str. 294-319. (dostupno na:
www.ibn-sina.net)
MAHMUTĆEHAJIĆ, Rusmir. Zapis o muzici iz 1767. godine iz kodeksa Gazi-Husrevbegove biblioteke u svijetlu nekih karakteristika muzičkog folklora Bosne i Hercegovine. Anali Gazi Husrevbegove biblioteke 1974; 2-3:141-151.
MARIĆ, Jusuf. Neka obilježja gradske pjesme stare Podgorice. Almanah [Podgorica], br. 27-28, 2004., str. 117-119. (dostupno na
www.almanah.cg.yu)
MARKOTIĆ, Boban. Život – Nada Mamula, kraljica sevdaha. Most, 190 (101), Mostar, 2005.
MARTINOVIĆ, Niko. Prva prodiranja Hasanaginice u svijetu. Godišnjak Instituta za jezik 1974–1975; 3-4:379-383.
MILOŠEVIĆ, Vlado. Saz. Zbornik Krajiških muzeja II, Banja Luka, 1962, str. 136-144.
MILOŠEVIĆ, Vlado. Tambura i harmonika u bosanskom varoškom pjevanju. Zbornik Krajiških muzeja II, Banja Luka, 1962, str. 132-135.
MILOŠEVIĆ, Vlado. Bosanske narodne pjesme – gradske. Zbornik Krajiških muzeja V, Banja Luka, 1973, str. 161-68. (kazivala Adevija Šehić-Mahmutović iz Sanskog Mosta)
NILEVIĆ, Boris. Muzički život u srednjovjekovnom bosanskom društvu. U: I Medjunarodni simpozij ”Muzika u društvu”, Sarajevo, 29.-30. oktobar 1998. Zbornik radova. Sarajevo: Muzikološko društvo, 1999., str. 33-37.
OMERIKA, Nusret. Opjevana pošast. Most, 110-111 (21-22), Mostar, 1999. (dostupno na:
www.most.ba)
OMERIKA, Nusret. Šarića kaduna i njena sahat-kula. Most [NS] 1999; 114 (25).
OMERIKA, Nusret. Kulturno-historijski spomenici Mostara u narodnoj pjesmi. Most, 115-116 (26-27), Mostar, 1999. (dostupno na:
www.most.ba)
PALA, Anel. Zanati i esnafska organizacija osmanskog doba u Mostaru. Most, 193(104), Mostar, 2005, str. 79-82 (dostupno na:
www.most.ba)
PECO, Asim. Pregršt narodnih pjesama iz Hercegovine. Hercegovina 1998; 10:57-80.
PENNANEN, Risto Pekka. Zaboravljeni kovčeg s blagom – Prvi gramofonski snimci svih vremena u Sarajevu, maj-juni 1907. U: III Medjunarodni simpozij ”Muzika u društvu”, Sarajevo, 24-26. oktobar 2002. Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija, 2003.
PENNANEN, Risto Pekka. Rane sarajevske svirke – snimateljska ekspedicija u Bosni 1908. godine. Muzika (Music). VII, br. 2 (22), juli-decembar 2003., str. 59-68.
PETROVIĆ, Ankica. Bosnia-Hercegovina, The Garland Encyclopedia of World Music-Europe. New York & London: Garland Publishing Inc., p. 962-971, 2000
PETROVIĆ, Ankica. Bosnia-Hercegovina-(II) Traditional music, The New Grove Dictionary of Music and Musicians. London, GB: Macmillan Publishers Limited, p. 58-65, 2001
PORČA, Selver: Avdo Lemeš, sazlija. Pjesma kao uzvišeni doživljaj. Kad se terzijanom prevuče po sazu dobijemo uzdah, iza koga će poteći pjesma i priča. Oslobodjenje (Pogled, br. 100), god. LIX, br. 19846, subota 18.V.2002., str. 14.
RIZVIĆ, Muhsin. O lirsko-psihološkoj strukturi sevdalinke. U: Antologija bošnjačkog eseja XX vijeka. Priredjivač: Alija Isaković, str. 165-177. Sarajevo, 1996.
RUBIĆ, Stojan. Narodne pjesme (Duvno u Bosni). Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena. Knj. 23/1918; 24/1919; 25/1924. JAZU, Zagreb.
SARIĆ, Sajma. 1999. Doprinos Osmana Asafa Sokolovića proučavanju zdravstvene kulture u Bosni i Hercegovini. U: Zbornik radova: Attari i njihov doprinos razvoju farmacije u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: ”Avicena”.
SIMIĆ, Ljuba. Pesme jajačkog kraja. Bilten Instituta za proučavanje folklora. Vol. II, Sarajevo, 1953.
SIMIĆ, Ljuba. Narodne pesme. Glasnik Zemaljskog muzeja, NS, [E] 1959; 14:169-207.
SIMIĆ, Ljuba. Narodne pesme stanovništva jednog dela Bosanske Posavine. Glasnik Zemaljskog muzeja, NS [E] 1966; 20-21:167-208.
SOFTIĆ, Aiša. Husein-kapetan Gradaščević u usmenoj predaji. Takvim za 1999., str. 317-24.
ŠTULANOVIĆ, Mustafa. Bajrami. Preporod [Sarajevo], god. XXXII, izd. 1.12. 2002. (dostupno na:
www.preporod.com)
TARTE, Bob. Humming it up. The Beat Magazine. Vol. 13(2), 1994. (Web-stranica:
www.technobeat.com/columns/needle.html [O CD-u bosanske muzike: Bosnia: Echoes from an Endangered World koji je priredila Ankica Petrović 1993. u Washingtonu.]
TVRTKOVIĆ, Ognjen. Saza nam ne dirajte! Ljiljan [Sarajevo], br. 551, 8. avgust 2003. (dostupno na:
www.nippljiljan.com)
VUJANOVIĆ, Vojislav. Neugasiva svjetlost sevdalinke. Ljiljan, br. 552-53, 15-29. avgust 2003.
ZUBOVIĆ, Alma. Aspekti muzičkog života u Bosni i Hercegovini u doba turske uprave. U: «I Medjunarodni simpozij 'Muzika u društvu'» (Zbornik radova), Sarajevo, 29.-30. oktobar 1998. Sarajevo: Muzikološko društvo, 1999., str. 38-52.
ZUBOVIĆ, Alma. Muzika Bošnjaka u Bosni i Hercegovini u doba osmanske uprave. Muzika (Music), IV (1-2), Sarajevo, 2000., str. 24-33.
ZUBOVIĆ, Alma. Društvena uloga glazbenika u Bosni i Hercegovini u doba Otomanske uprave. U: «III Medjunarodni simpozij 'Muzika u društvu'» (Zbornik radova), Sarajevo, 24-26. oktobar 2002. Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija, 2003.

Other sevdalinka sources in Bosnian

1) ALISPAHIĆ, Nijaz. 2000. Tuzlansko sijelo u podne. Tuzla. (O porijeklu i nastanku poznatih tuzlanskih sevdalinki: «Pod Tuzlom se zeleni meraja», «Donju Tuzlu opasala guja», «Sarhoš Aljo drume zatvaraše», «Mujo djogu po mejdanu voda»,»Đugum kuje djugumdžija Aljo».)
2) ARNAUTOVIĆ, Rešad. s.a. Zbirka stiliziranih bosanskih pjesama za dvoglasni dječiji (ženski) hor. Sarajevo.
3) BAŠAGIĆ, Safvet-beg. 1971. Izabrana djela: Knjiga I. Sarajevo: ”Svjetlost”: Biblioteka Kulturno naslijedje Bosne i Hercegovine. [priredio: Muhsin Rizvić]
4) BAŠAGIĆ, Safvet-beg. 1986. Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti. Sarajevo: ”Svjetlost”: Biblioteka Kulturno naslijedje Bosne i Hercegovine. [priredili: Džemal Ćehajić i Amir Ljubović]
5) BUTUROVIĆ, Djenana et al. 1974. Narodna književnost Srba, Hrvata, Muslimana i Crnogoraca: Izbor kritika. Sarajevo: «Svjetlost».
6) ĆATIĆ, Musa Ćazim. 1988. Izabrana djela. Sarajevo: ”Svjetlost”: Biblioteka Kulturno naslijedje Bosne i Hercegovine. [priredio: Enes Duraković]
7) ĆIŠIĆ, Husaga. 1991. Mostar u Herceg-Bosni. Mostar: «Preporod». [Ovo je briljantna knjiga sjajnog bošnjačkog intelektualca prepuna detalja iz mostarske i bosanskohercegovačke historije protkana i potkrijepljena najljepšim stihova naše narodne pjesme.]
8) ĆURIĆ, Hajrudin. 1965. Školske prilike muslimana u Bosni i Hercegovini 1800-1878. Beograd: Srpska akademija nauka. Posebna izdanja 389 = Odeljenje društvenih nauka 50.
9) DVORNIKOVIĆ, Vladimir. 1925. Psihologija jugoslovenske melanholije. Zagreb: Knjižara Z. i V. Vasića.
10) DVORNIKOVIĆ, Vladimir. 1990. Karakterologija Jugoslovena. Beograd-Niš: «Prosveta».
11) FAKIĆ, Fehim. 2001. Butum Tuzla. Tuzla: «Harfo Graf».
12) GUNIĆ, Vehid. 1989. Bilješke univerzalnog neznalice. Gornji Milanovac: ”Budućnost”.
13) HADŽIJAHIĆ, Muhamed. 1935. Gradja za povijest narodne poezije Muslimana iz Bosne u XVI, XVII i XVIII stoljeću. Sarajevo: Islamska dionička štamparija. (rad preštampan u zborniku: «Usmena epika Bošnjaka», priredio: Enes Kujundžić. Sarajevo, 1996.)
14) HADŽIJAHIĆ, Muhamed. 1974. Od tradicije do identiteta: Geneza nacionalnog pitanja bosanskih Muslimana. Sarajevo: ”Svjetlost”.
15) HADŽIJAHIĆ, Muhamed et al. 1991. Islam i muslimani u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: «El-Kalem».
16) HADŽIJAHIĆ, Muhamed et al. 1991. ABC Muslimana. Sarajevo.
17) HUMO, Hamza. 1976. Sabrana djela: Knjiga VI. Sarajevo: ”Svjetlost”: Biblioteka Kulturno naslijedje Bosne i Hercegovine. [priredio: Muhsin Rizvić]
18) ISAKOVIĆ, Alija. 1996. Antologija bošnjačkog eseja XX vijeka. Sarajevo: «Alef».
19) JAHIĆ, Dževad. 1999. Trilogija o bosanskom jeziku. Knjiga I: Bošnjački narod i njegov jezik. Sarajevo-Zenica: «Ljiljan» & «Ze-Company».
20) JERGOVIĆ, Miljenko. 2004. Rabija i sedam meleka. Sarajevo: «Civitas».
21) JERGOVIĆ, Miljenko. 2004. Inšallah, Madona, Inšallah. Sarajevo: «Civitas». (Kako autor u napomeni na kraju knjige navodi ova je knjiga «prozni remiks bosanskih sevdalinki»: Okreni se niz djul-bašču; Služim cara devet godin' dana; Sunce bi sjalo, sjati ne može; Ali-paša na Hercegovini; Sve ptičice lastavice jednim glasom pjevaše; Djevojka sokolu zulum učinila; Meha majka luda oženila; Đul-Zulejha; Bosa Mara Bosnu pregazila; Kad kauri Livno porobiše; Ima l' jada ko kad akšam pada; U Mostaru čudan mekteb kažu; U Trebinju gradu, vel'ka žalost kažu; Djevojka se suncu zamjerila i Put putuje Latif-aga.)
22) KENJALOVIĆ, Milorad. 2002. Vlado S. Milošević: etnomuzikolog. Banja Luka: Akademija umjetnosti. (sa propratnim CD-om na kojem se, medju ostalima, nalaze i fonografski zapisi sevdalinki koje je Vlado Milošević bilježio od vrsnih pjevača iz Banja Luke i njene okoline: Emine Smajić, Subhe Memić, Derviše Softić, Hasida Muminovića, Hakije Karabegovića, Raseme Katane)
23) KRNJEVIĆ, Hatidža. 1980. Živi palimpsesti ili o usmenoj poeziji. Beograd: ”Nolit”.
24) KRNJEVIĆ [DIZDAREVIĆ], Hatidža. 1997. Utva zlatokrila. Beograd.
25) KUČUKALIĆ, Zijo. 1967. The Development of Musical Culture in Bosnia and Herzegovina. Sarajevo.
26) MULAHALILOVIĆ, Enver. 1989. Vjerski običaji Muslimana u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: ”El-Kalem”.
27) PAŠIĆ, Azra. 1990. Muzičko-stilske odlike pjevanja muslimanskih gradskih pjesama Bosne i Hercegovine u interpretaciji Emine Zečaj. Sarajevo: Muzička akademija. (diplomski rad u rukopisu)
28) POBRIĆ, Omer. 2005. Eh, šta bi rekla moja, rahmetli, majka. Visoko: Institut sevdaha.
29) «Prilozi za proučavanje muzičke kulturne baštine u Bosni i Hercegovini». Zbornik sažetaka. Sarajevo: «Avicena», 1994.
30) RISOJEVIĆ, Ranko. 2001. Vlado S. Milošević: jedan vijek. Banja Luka: Akademija umjetnosti.
31) RIZVIĆ, Muhsin. 1994. Panorama bošnjačke književnosti. Sarajevo: ”Ljiljan”: Biblioteka ’Bosnica’.
32) TAHMIŠČIĆ, Husein. 1968. Poezija Sarajeva. Sarajevo: ”Svjetlost”: Biblioteka Kulturno naslijedje Bosne i Hercegovine.
33) TRAKO, Šukrija. 2003. Saz u Bosni. Visoko: Institut sevdaha – Fondacija Omera Pobrića.
34) VRANIĆ, Semir – POBRIĆ, Omer. 2005. Sevdah i sevdalinka: Izbor tekstova na devet svjetskih jezika (bosanski, engleski, njemački, holandski, španski, francuski, arapski, turski i perzijski). Visoko: Institut sevdaha (dostupno na:
www.institutsevdaha.ba)
35) ZUBOVIĆ, Alma. 1999. Muzika Bošnjaka u Bosni i Hercegovini u doba turske uprave. Sarajevo: Muzička akademija. (magistarski rad u rukopisu)

Bibliographical references on sevdalinka

1) BALIĆ, Smail. 1992. Das unbekannte Bosnien: Europas Brücke zur islamischen Welt. Köln-Weimar-Wien: Böhlau.
2) BALIĆ, Smail. 1994. Kultura Bošnjaka: Muslimanska komponenta. 2. izd. Zagreb-Tuzla: IP ”R&R”.
3) BUTUROVIĆ, Djenana – MAGLAJLIĆ, Munib. 1998. Bošnjačka književnost u književnoj kritici: Knjiga dva: Narodna književnost. Sarajevo: ”Alef”.
4) ĆEMAN, Mustafa. 1994. Bibliografija bošnjačke književnosti. Zagreb: ”Sebil”.
5) ESCHKER, Wolfgang. 1971. Untersunchungen zur Improvisation und Tredierung der Sevdalinka an hand der Sprachlinchen Figuren. Slavische Beiträge, band 53. München: Verlag Otto Sagner.
6) HUNJAK, Đurdjica. 1977. Bibliografija radova o narodnoj književnosti IV. Sarajevo: ANU BiH. Posebna izdanja, knj. XXXII. Odjeljenje za književnost i umjetnost, knj. 4.
7) KUJUNDŽIĆ, Enes. 2001. Narodna književnost Bošnjaka. Zenica: Dom štampe.
8) KUJUNDŽIĆ, Enes. 2003. Bosnian Memory: Resources for Research and Study. 2nd ed. Sarajevo: International Peace Center.
9) MAGLAJLIĆ, Munib. 1979. Bibliografija radova o narodnoj književnosti V. Sarajevo: ANU BiH. Posebna izdanja, knj. XLI. Odjeljenje za književnost i umjetnost. Knjiga 6.
10) MAGLAJLIĆ, Munib. 1995. Usmena balada Bošnjaka. Sarajevo: «Preporod».
11) SMAILAGIĆ, Nerkez. 1976. Klasična kultura islama II. Zagreb: Nerkez Smailagić. Note: Chapter on music, pp 439-451, offers a deeper insight into the music of Islamic people.
12) South Slavic Folk Culture: A Bibliography of Literature in English, German, and French on Bosnian-Herzegovinian, Bulgarian, Macedonian, Montenegrin and Serbian Folk Culture. Compiled and edited by Klaus Roth and Gabriele Wolf. Slavica Publishers Inc., Columbus, Ohio, 1994.

Sevdalinka references with notes

BARTÓK Béla, LORD Albert Bates. 1951. Serbo-Croatian Folksongs: Texts and Transcriptions of Seventy Five Folk Songs from the Milman Parry Collection and a Morphology of Serbo-Croatian Folk Melodies. New York: Columbia University Press.
BARTÓK Béla, LORD Albert Bates. 1978. Yugoslav Folk Music. Vols. I-IV. New York: State University of New York Press.
CENERIĆ, Ivo. 1976-1977. Biseri narodne muzike 1-2. Knjažavac: «Nota».
CENERIĆ, Ivo. 1976-1977. Narodne pjesme iz Bosne i Hercegovine 1-2. Knjaževac: «Nota».
CENERIĆ, Ivo. 1987. Velika narodna lira: Hiljadu narodnih pesama naroda Jugoslavije. 3. izd. Knjažavac: «Nota».
CENERIĆ, Ivo. 1980. Carevčeva lira. Knjažavac: «Nota».
ĆATOVIĆ, Sulejman. 1989. Svaka tica gn'jezdo ima: Lirske narodne pjesme iz Sandžaka. Sjenica.
GOLEMOVIĆ, Dimitrije O. 1987. Narodna muzika Podrinja. Sarajevo: «Drugari».
HADŽIĆ, Hajrudin H. 1999. Tradicionalne bošnjačke igre i njihova veza sa običajima. Sarajevo: ”Bosanski kulturni centar”.
KAČEROVSKI, Bogomir. 1900. Bosanske sevdalinke. Sarajevo.
KUHAČ, Franjo. 1878-1941. Južno-slavienske narodne popievke. Knjiga I-V. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
MILOŠEVIĆ, Vlado. 1954-64. Bosanske narodne pjesme I-IV. Banja Luka: Muzej Bosanske krajne, Odsjek za narodne pjesme i igre.
MILOŠEVIĆ, Vlado. 1964. Sevdalinka. Banja Luka: Muzej Bosanske krajine, Odsjek za narodne pjesme i igre.
MILOŠEVIĆ, Vlado. 1984. Ravna pjesma. Banja Luka: «Glas».
MUJANOVIĆ, Enes. 2004. Notna abeceda. Visoko: Institut sevdaha – Fondacija Omera Pobrića.
POBRIĆ, Omer. 1992. 99 sevdalinki i po koja pjesma. Visoko: Muzički atelje «Omega».
POBRIĆ, Omer. 1994. Bošnjačka kola. Visoko: Muzički atelje «Omega».
POBRIĆ, Omer. 1996. Sevdah nadahnut životom...slobodom. Visoko: MA «Omega».
POBRIĆ, Omer. 2000. Bajram i Ramazan u pjesmi. Visoko: MA «Omega».
POBRIĆ, Omer. 2002. Miruh Bosne. Visoko: Muzički atelje «Omega».
POBRIĆ, Omer. 2004. Banjalučki sevdah u vremenu. Visoko: Institut sevdaha – Fondacija Omera Pobrića.
ŠAHINPAŠIĆ, Hamdija. 2002. Po Taslidži pala magla: Narodne pjesme iz Sandžaka po pjevanju Hamdije Šahinpašića iz Pljevalja. 2. izd. Sarajevo.
VASILJEVIĆ, Miodrag A. 1953. Narodne melodije iz Sandžaka. Beograd: Srpska akademija nauka: Posebna izdanja 205 = Muzikološki institut 5.
VELAGIĆ Mehmed, JONES Edward H. 1997. Sevdah: Traditional Music from Bosnia. London: Boosey & Hawkes.
ŽERO, Muhamed. 1995. Sevdah Bošnjaka. Sarajevo: ”Ljiljan”: Biblioteka Bosnica.
Papers published in three volumes of the journal «Bilten Instituta za proučavanje folklora», issued in Sarajevo, in period 1951-1955.

Rare sevdalinka books and sources

1) BLAGAJIĆ, Kamilo. 1886. Hrvatske narodne pjesme i pripoviedke iz Bosne. Zagreb: Knjižara Lav. Hartmana.
2) BOGIŠIĆ. Valtazar. 1878. Narodne pjesme iz starijih, najviše primorskih zapisa. Knj. I. Biograd.
3) BUGARINOVIĆ, Milan. 1904. Sarajke, srpske narodne ženske pjesme. Mostar.
4) DAVIDOVIĆ, Stevan M. 1884. Srpske narodne pjesme iz Bosne (ženske). Pančevo: ”Braća Jovanović”.
5) DJURIĆ, Vojislav. 1937. Antologija ljubavnih narodnih pesama. Beograd.
6) DVOROVIĆ, Njegoslav. 1888. Hrvatsko narodno blago: Zbirka hrvatskih narodnoh pjesama i pripoviedaka iz Bosne i Hercegovine. Svezak I. Senj: Naklada H. Lustera.
7) GLIŠIĆ, Milovan. 1872. Srpske narodne pesme. Novi Sad.
8) GRDJIĆ-BJELOKOSIĆ, Luka. 1897. Narodne pjesme. Jajce.
9) GRDJIĆ-BJELOKOSIĆ, Luka. 1898. Iz naroda i o narodu: Smilje i bosilje. Knjiga III. Novi Sad.
10) HAK, Abdul. 1914. Ašiklije. Muslimanske sevdahlinke. Momačke i djevojačke pjesme iz Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Izdanje knjižarnice i papirnice Mihajla Milanovića.
11) ILUSTROVANA, velika srpska narodna lira. Novi Sad, 1887.
12) JOVANOVIĆ, Vojislav M. 1925. Srpske narodne pesme: Antologija. Treće izdanje. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona.
13) KARADŽIĆ, St. Vuk. 1841-1866. Srpske narodne pjesme I-V. Beč.
14) KARADŽIĆ, St. Vuk. 1866. Srpske narodne pjesme iz Hercegovine (ženske). Beč.
15) KARADŽIĆ, Vuk St. 1814-15. Mala prostonarodna pjesmarica. Beč.
16) KUHAČ, Franjo. 1878-1881. Južno-slovienske narodne popievke. Knj. I-IV. Zagreb.
17) KUKIĆ, Nikola. 1924. Zvuci narodne lire iz gornje i Bosanske krajine. Sv. I. Zagreb.
18) LIVADIĆ, Vjekoslav. 1882. Bosančice: Crte, pjesme, price i pripovjesti iz zivota bosanskoga. Zagreb.
19) MARIĆ, Branimir F. 1936. Volksmusic Bosniens und der Hercegovina. Wien. (Diss.)
20) MARJANOVIĆ, Luka. 1864. Hrvatske narodne pjesme što se pjevaju u gornjoj hrvatskoj Krajini i u Turskoj Hrvatskoj. Svezak I. Zagreb.
21) MILANOVIĆ, Mihajlo. 1906. Muslimanske sevdalinke. Sarajevo.
22) MILANOVIĆ, Mihajlo. 1920. Odabrane srpske narodne pjesme ”sevdalinke”, ljubavne ašiklije. Sarajevo.
23) NAMETAK, Alija. 1944. Muslimanske ženske pjesme. Sarajevo.
24) RISTIĆ, Kosta. 1873. Srpske narodne pjesme pokupljene po Bosni: Zbirka Koste H. Ristića. Beograd: Srpsko učeno društvo.
25) TORDINAC, Nikola. 1883. Hrvatske narodne pjesme i pripoviedke iz Bosne. Vukovar: Naklada i tisak Ern. Jančika.
26) VESELINOVIĆ, Janko. 1895. Sevdalinke – narodne biser pjesme za pjevanje. Beograd.
27) ZOVKO, Ivan. 1888. Hercegovke i Bosanke: Sto najradije pjevanih ženskih pjesana. Sarajevo.

Selected references in English

BARTÓK B, LORD AB (1951) Serbo-Croatian Folksongs: Texts and Transcriptions of Seventy Five Folk Songs from the Milman Parry Collection and a Morphology of Serbo-Croatian Folk Melodies. New York: Columbia University Press.
BARTÓK B, LORD AB (1978) Yugoslav Folk Music. Vols. I-IV. New York: State University of New York Press.

BROUGHTON S, ELLINGHAM M. (2000) Rough Guide to World Music Volume One: Africa, Europe & The Middle East. 2nd ed. Rough Guides.
BUJIĆ, B, PETROVIĆ, A. Bosnia and Herzegovina. In S. Sadie (Ed.), The New Grove Dictionary of Music and Musicians (pp. 56-65).
BUJIĆ, B. (2006) Navigating through the past: Issues facing an historian of music in Bosnia. International Review of the Aestethics and Sociology of Music 37(1):67-84.
BURTON, K. Bosnia-Herzegovina: Sad songs of Sarajevo- Sevdalinke’, World Music, the rough guide, vol.1: Africa, Europe and the Middle East. London, UK: The Rough Guides, p. 31-35, 1999.
CARTWRIGHT, G. Bosnia Sevdah. Folk Roots, no. 271/272, January-February, 2006, pp 47-50
Coote, M. P. (1969). The Singer's Use of Theme in Composing Oral Narrative Song in the Serbocroatian Tradition, Harvard: 707.
COOTE, MP. On the composition of Women's Songs. Oral Tradition 1992;7:332-348
Coote, MP. Women's Songs in Serbo-Croatian. Journal of American Folklore 1977;90:331-338
GOY, DE (1990) A Green Pine: An Anthology of Love Poems from the Oral Poetry of Serbia, Bosnia and Herzegovina. Selected and translated by: E.D. Goy. Beograd: ”Prosveta”.
HEMETEK, Ursula. Music of minorities between exclusion and ethnoboom. Intercultural encounter in Austria. World of Music 43(2-3):139-152, 2001.
HUDSON, R. Patterns of Prejudice. Routledge 2003;37:157-76 (Sažetak rada dostupan na: http://taylorandfrancis.metapress.com)
KARAČA-BELJAK, T. Bosnian Urban Traditonal Song in Transformation: From Ludvik Kuba to Electronic Medias. Traditiones [Zbornik Inštituta za slovensko narodopisje in glasbenonarodo-pisnega inštituta ZRC SAZU]. Vol. 34/I, Ljubljana, 2005, pp. 165-176.
KRADER B. (1981). A Bosnian urban love song: the Sevdalinka. In D. Heartz & B. Wade (Eds.), Report of the Twelfth Congress Berkeley 1977 (pp. 29-35). Philadelphia: American Musicological Society.
KRADER B. (1986). Pjesme i napjevi iz Bosne i Hercegovine by Ludvik KubaYearbook for Traditional Music, Vol. 18, pp. 177-178
KRADER, B. (1987). Slavic Folk Music: Forms of Singing and Self-Identity. Ethnomusicology, Vol. 31, pp. 9-17.
KRADER, B. (1994) Bosnia, Echoes from an Endangered World, Music and Chant of the Bosnian Muslims + Various Vocalists and Instrumentalists – Smithsonian-Folkways-SP-40407. World of Music 36(3):115-117.
KUJUNDŽIĆ, E. (2003) Bosnian Memory: Resources for research and study. 2nd ed. Sarajevo: International Peace Center.

LAUŠEVIĆ M. Sevdah: The Bridge that Survived. Ethnomusicology 2006; 50(1):176-178
Lockwood, Y. (1983) Text and Context: Folksong in a Bosnian Muslim Village. (Slavica Publishers) Columbus, OH.
LOVRENOVIĆ, Ivan. The echo of our souls. Bosnia Report. New series No. 53-54, August-December 2006, pp 43-44.
MAGLAJLIĆ, M. The Legacy of Singer Hamdija Šahinpašić in Bosnian Oral Literary Tradition. Traditiones [Zbornik Inštituta za slovensko narodopisje in glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU]. Vol. 34/I, Ljubljana, 2005., str. 231-242.
MILOŠEVIĆ V. (1964) Sevdalinka. Banja Luka: Narodni muzej.
Mulvihill M. The Bosnian Bridge Of Blues. Times, United Kingdom, 12/11/2004, p. 57
PENNANEN, Risto Pekka. (2007) Immortalised on wax: Professional folk musicians and their gramophone recordings made in Sarajevo in 1907 and 1908. (in press)
PENNANEN, Risto Pekkan. Recording Bosnia's musical heritage: from the Austro-Hungarian er to World War II. Bosnia Report, New Series No 55-56, January-July 2007 [London].
PETROVIĆ A. Bosnia-Hercegovina-(II) Traditional music, The New Grove Dictionary of Music and Musicians. London, GB: Macmillan Publishers Limited, p. 58-65, 2001
PETROVIĆ A. Bosnia-Hercegovina, The Garland Encyclopedia of World Music-Europe. New York & London: Garland Publishing Inc., p. 962-971, 2000
PETROVIĆ A. (1988) Paradoxes of Muslim Music in Bosnia and Herzegovina. Asia Music; 20(1):128-47
PETROVIĆ, A. (1990) Correlation between the musical content of Jewish Sephardic Songs and Traditional Muslim Lyrics Sevdalinka in Bosnia. In: Proceedings of the Tenth World Congress of Jewish Studies. Editor: Assaf D. Division D. Vol. 2/Art, Folklore and Music: 165-171, 1990.
PUVACIC D. The Struggle with Love: The Theme of Sevdah in Bosnian Folk Songs. South Slav J 1998;19(3-4):21-32
RASMUSSEN-VIDIĆ Lj. Newly Composed Folk Music of Yugoslavia. Routledge, 2002.
SLOBIN, Mark. Bosnia and Centra/Southeastern Europe: Music and Musicians in Transition. In: Jeff Todd Titon (ed.) (2002) World of Music: An introduction to the music of world's peoples. 4th ed. Belmont, Calif.: Schirmer/Thomson Learning, pp 211-240
TAHIRBEGOVIĆ F. (1998) Emina Zečaj – Mehmed Gribajčević: Sevdalinka. Sarajevo.
TARTE B. Humming it up. The Beat Magazine. Vol. 13(2), 1994. (Web-stranica: www. technobeat.com/columns/needle.html
Timothy R. (1999) Europe (Garland Encyclopedia of World Music, Volume 8). Routledge; 1st edition.
VELAGIĆ M, JONES EH (1997) Sevdah: Traditional Music from Bosnia. London: Boosey & Hawkes.
VIDAN A. (2003) Embroidered with Gold, Strung with Pearls: The Traditional Ballads of Bosnian Women. Harvard University Press: The Milman Parry Collection of Oral Literature Publications.
VRANIĆ S, POBRIĆ O. (eds) (2005) Sevdah and sevdalinka (Selected articles in English). Visoko: Institut sevdaha – Fondacija Omera Pobrića (The Sevdah Institute, Visoko, www.institutsevdaha.ba)
ZUBOVIĆ, A. Music of the Muslim people in Bosnia and Herzegovina at the time of the Ottoman administration : musical instruments. 36th World Conference of the International Council for Tradicional Music (ICTM), Rio de Janeiro, July 4-11, 2001.In: Arti Musices (Croatian musicological review, 35 (2004[i.e. 2005]), 2; str. 227-240
South Slavic Folk Culture: A Bibliography of Literature in English, German, and French on Bosnian-Herzegovinian, Bulgarian, Macedonian, Montenegrin and Serbian Folk Culture. Compiled and edited by Klaus Roth and Gabriele Wolf. Slavica Publishers Inc., Columbus, Ohio, 1994.


ACKNOWLEDGMENTS

This comprehensive bibliography would not be complete without assistance of the following persons, particularly:
Risto Pekka Pennanen, PhD (Tampere, Finland)
Medisa Kolaković, M.A., (Novi Sad, Serbia),
Demir Bulić (Podgorica, Montenegro)
Who kindly supported me with many of the references citied in this bibliography.

Also special thanks to:

Prof. Rašid Durić, PhD, Ruhr-Universität Bochum, Germany
Prof. Enes Kujundžić, PhD, National and University Library of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Prof. Munib Maglajlić, PhD, BZK «Preporod», Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Julio Pinel Garate, Barcelona, Spain
Milada Medinić, Canada
Omer Pobrić, The Sevdah Institute, Visoko, Bosnia and Herzegovina
Mary Sherhart, Seattle, USA
Mevlida Serdarević, Sarajevo City Museum, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Aiša Softić, PhD, State Museum of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Ognjen Tvrtković, London, UK
Aida Vidan, PhD Harvard University, USA


No comments: