31 January 2007

Najljepše sevdalinke 4

Daj mi mati rano večerati
Daj mi mati rano večerati
da ja idem konj'ma na čairu,
sa čaira dragoj pod pendžere.
Ne da mati rano večerati.
Ja ne odoh konj'ma na čairu,
već ja odoh dragoj pod pendžere:
Draga moja, jesi li zaspala,
je si l' meni mjesta ostavila?
Jesam tebi mjesta ostavila,
dva jastuka i desnica ruka!

Sinoć vika sa grada dizdare
Sinoć vika sa grada dizdare,
i on vika na vodi brodara:
Ne brod' broda, pokrila te voda!
Sinoć mi je pobjegla djevojka
oknivena i prstenovana,
a bijela lica neljubljena!
Odgovara sa vode brodare:
Kopiljane, na gradu dizdare,
sinoć sam je junak prebrodio,
i dala mi tri dukata žuta:
jedan dukat, što sam prebrodio,
drugi dukat, da joj puta kažem,
treći dukat, što sam obljubio!

Sutra petak, ja se dragoj spremam
[p pjevanju Emine Zečaj]

Sutra petak, ja se dragoj spremam,
Ikindija, a ja konja sedlam,
Aksam geldi, a ja na pô puta,
A jacija, a ja pod pendzerom;
Kad mi Fata s’jelo sakupila,
I na s’jelu ruho razlozila.
Pa mi druge Fatu rasplakale:
“Bona Fato, zeni ti se Salko!”
“Nek’ se zeni, zeljela ga majka!”
Kad je Fata s’jelo ispratila,
Stade Fata duseke sterati,
Stade Fata suze proljevati;
Dusek stere, nogam’ suze pere,
Jastuk mece, pendzeru ga krece:
“Moj pendzere, moja sirotinjo,
cesto mi te Salko ob’lazio!”

Oj, djevojko kićena

("Behar", 1902.)

Oj, djevojko kicena,
Sto mi nijesi kazala,
Da mi dragi boluje,
Da mu saljem ponude?
U sahanu sutlije,
Na tabaku secera,
Nek’ mi dragi vecera!
Pa nek’ ide pred dvore,
I nek’ gleda na nebo,
Al’ na nebu Danica,
Tjerala se s mjesecom,
Ne mogla ga preteci,
Vec nagnala za goru,
Za gorom je platica,
Na platici Fatica,
Otud ide delija:
“Daj mi Fato vodice,
Iz krnali rucice,
Iz srmali dzezvice!”
“Ne dama, vala, ni kapi,
Da ti dusa iskapi,
Za sinosnje eglene,
Za jutrosnje jabuke;
Svakom dade jabuku,
Meni dade istruhlu.
Istruhlo ti srdasce,
Kao ona jabuka!”

Ašikovah tri godine dana
[pjevao Salem Trebo]
Asikovah tri godine dana,
Ja ne vidjeh fajde ni zijana,
Nit’ ja vidjeh dragoj bijelo lice,
Samo triput u tri godinice!
Jednom vidjeh s tajkom vecerase,
Drugi puta jaciju klanjase;
Treci puta duseke sterase.
Leze cura misli premisljati:
“Mili Boze, a gdje mi je dragi?”
Dok doleti zeleni sokole:
“Ne brini se, lijepa djevojko,
eno ti ga u gori zelenoj;
i on ljubi vilu nagorkinju!

AŠIKUJE ADEM-AGA

Ašikuje Adem-aga,
Bijela dana ne ostavlja,
Tamne noći ne preskoči.
Pitala ga stara majka:
»Je l' ti čemu ta djevojka,
Je l' ti čemu i po čemu?»
«Dobro pitaš, draga majko,
jest mi čemu ta djevojka:
Iz oka joj sunce grije,
Iz obraza rumen bije!»

KOLIKA JE MUSLUK VODA RIJEKA
(Po pjevanju «Pljevaljskih tamburaša»)

Kolika je Musluk voda rijeka,
Zanijela moga dragog lijepa!
Da mi Bog da sto godina vijeka,
Neću sresti nikad tako lijepa!
Da mi Bog da da se s njim sastanem,
Barem jednu zimsku noćcu do zore,
Ili jedan ljetni danak do podne!

U GRADIŠKOM, POKRAJ VODE SAVE
(pjevala Munira Gušić iz Banja Luke; zabilježio Vlado Milošević)

U Gradiškom, pokraj vode Save,
Dvi su druge virno drugovale,
Jednoga su dragog zagledale.
Druga drugu priko puta zvala:
»Hodi drugo da dilimo dragog:
tebi fesić, meni bila kapa,
Tebi fermen, meni bil' koporan,
Tebi kopče, meni mlado momče!»

P.S. Samo je naslov ove pjesme identičan sa klasičnom gradiškom sevdalinkom u kojoj se spominje čuveni Haki-beg Reufbegović.

MOLI BOGA, ZUMRO MOJA

Moli Boga, Zumro moja,
Da Ukrina dojde,
Da potopi, Zumro moja,
Šine od mašine,
Da napravim, Zumro moja,
Mermer do štacije,
Da mi dragi, Zumro moja,
Po mermeru dojde!

P.S. Ovu zanimljivu pjesmu zabilježio je pokojni Vlado Milošević („Bosanske narodne pjesme“, 1954.). Sličnu varijantu pjeva Avdo Buzar.

PODIGLI SE MOMCI VRATNIČANI

(pjeva se poravno; pjevala rahmetli Zekija Zećo)

Podigli se momci Vratničani,
na Bjelave Otundžinoj Hati.
I pred njima Morić Ibrahime.
Ali Hate doma ne bijaše,
U mahali kolo okretaše.
Nju mi nađe Morić Ibrahime,
Pa je njojzi tiho govorio:
«Srce, dušo, Otundžina Hato,
digni skute bejaz-anterije,
da ja prođem i čibuk pronesem.“
Njemu veli Otundžina Hata:
„Srce, dušo, Morić Ibrahime,
ti podigni samur-ćurku skute,
da ja prođem i kolo provedem!“

JAJCE GRADI JAJČANIN ALIJA

Jajce gradi Jajčanin Alija,
a Jezero Jerzerkinja Mejra.
Poručuje Jajčanin Alija,
poručuje Jezerkinji Mejri:
«O Boga ti, Jezerkinjo Mejro,
ja sam čuo da si tankoprelja,
poslat ću ti misirsko povjesmo,
opredi mi ibrišim haliju,
što god more carski asker sjesti,
mom jaranu svakom po mahramu!
Što otale tebi preostane,
Opredi si gaće čiftijana,
U čem' moreš u moj dvor došetat'!»
Ona njemu ljepše odručuje:
«O Boga ti, Jajčanin Alija,
Ja sam čula da si kujundžija,
Poslaću ti jednu paru zlata,
Paru zlata sa bijela vrata,
Pa mi sakuj stanu stativnice,
I oruđe sve što stanu treba,
Svakoj drugi po zlatne halhale!
Što otale tebi preostane,
Skuj ti sebi toke na tozluke,
Nek' mi moreš do punice doći!»

SAD MOJ DRAGI KULU GRADI

Sad moj dragi kulu gradi,
oko kule lozu sadi,
mene hoće da prevari.
Neka gradi, neka sadi!
Neće mene prevariti!
Sadem sam hi prevarila,
sve begova Tanovića,
i osmoga Fazlagića.
Nego hoću Muhameda,
pa govorim Muhamedu:
«Čuješ li me, Muhamede?
Davno si me isprosio,
kupi svate Muhamede!»
Kupi svate Muhamede,
odvede je svome dvoru!

MALKA FATA, AMA PLEMENITA
(zabilježio Ludvik Kuba u Trebinju 1893. god.)

Malka Fata, ama plemenita,
pute gradi preko moje bašče,
vodu nosi sa bunara moga!
Da te mogu ufatiti Fato,
b’jelo bih ti lice obljubio,
crne bih ti oči poposao,
ruse bih ti kose pomrsio!
On misli da ga niko ne čuje,
slušala ga malahna Fatima,
pa govori Agu, momku mladu:
“Možeš Ago, ako ti je drago,
al’u tvome dvoru, a ne u mome!
Kad me vjenčaš ljubi i obljubi,
ak’ ne vjenčaš samo me poljubi,
da nas mlade crna želja mine!”

LIJEPA TI SI LJEPOTICE AJKO

(zabilježio Vuk Vrčević u Trebinju sredinom XIX st.)

Lijepa ti si ljepotice Ajko,
ljubio bih te, ama si malena.
“Ljubi dragi, biću i golema!”
Prepelica, malena je rasta,
pa umori konja i junaka,
i sokola na desnici ruci,
kamoli neće jadnoga junaka!”

AKŠAM MRAČE, MOJ PO BOGU BRATE

(poravnu varijantu pjevale Zehra Deović i pok. Nada Mamula)

Akšam mrače, moj po Bogu brate,
a jacijo moja posestrimo!
Pola noći, pola dobra moga,
eto zore, dušmanina moga!
Da zna zora šta je milovanje,
ne b' svanula za godinu dana,
a kamoli za dva, za tri sata!

KOLIKA JE DUGA ZIMA BILA

Kolika je duga zima bila,
sve sam suze u jastuk salila,
a dertove u jagluk savila!
Sve zbog tvoga dockan dolaženja,
I tvojega srca kamenoga!

MOJ DILBERE, KUD SE ŠEĆEŠ


Moj dilbere, kud se šećeš,
Što i mene ne povedeš?
Povedi me u čaršiju,
Pa me prodaj bazerdžanu!
Uzmi za me oku zlata,
Pa pozlati dvoru vrata!
Ko god prođe neka pita:
“Čija li su ono vrata?”
«To su vrata moga zlata!»

U TRAVNIK SU DOŠLI PEHLIVANI

(sličnu, ali tužniju varijantu tumači Orhan Ahmagić)

U Travnik su došli pehlivani,
U četvrtak tenef razapeli,
A u petak igru započeli.
Sve im došle bule i kadune,
među njima Dizdareva Fata.
Ja kakva je lijepa djevojka,
jeste ljepša od jarkoga sunca!
Mladi Mujo igru zametnuo,
Sve se kune, po tenefu hoda,
da se neće mlađan oženiti,
dok ne vidi lijepe djevojke.
Ružno stade, sa tenefa pade!
Dizalo ga veliko i malo,
Niko Muju dići ne mogaše!
Al’ kad dođe Dizdareva Fata,
I pogleda pehlivana mlada,
Sam se Mujo sa zemlje podiže!

POLJEM SE VIJA HAJDAR DELIJA
(sjajno tumačio rahmetli Himzo Polovina; pjesmu je 1893. god. zabilježio Ludvik Kuba u Stocu)

Poljem se vija Hajdar delija,
po polju ravnom na konju vranom.
Gleda ga Ajka sa gradskih vrata:
«Hajdar delija i perje tvoje,

tvoje me perje go gradu penje!“
«Ajko djevojko i kose tvoje,
tvoje me kose po polju nose!”

MOJ FESIĆU, NA BOSNI PAŠIĆU


Moj fesiću, na Bosni pašiću,
Dok te nosim dotle se ponosim!
Kad sam bila jedina u majke,
svi me momci carem prozivaše,
a udovci carem i vezirom,
a moj dragi Šahin pehlivanom!
Udadoh se, uzeh brigu na se!
Jemenijo, do smrti galijo!

P.S. Jemeniju su nosile samo udate žene. Pjesmu je tumačila Rasema Katana iz Banja Luke. Zabilježio Vlado Milošević­.
No comments: