19 May 2024

Српске народне пјесме из Босне. Забиљежила Митра Морачина од Јелке Медаковића. Босанска вила, година XVI, број 20, Сарајево, 1901.
No comments: