02 May 2024

Народна пјесма "Ђулбегова женидба". Забиљежио Србин-Херцеговац. Босанска вила, година XVI, број 17-18, Сарајево, 1901. 

No comments: