01 April 2024

Sahat kule u narodnoj pjesmi. Izvor: Hamdija Kreševljaković, Sahat-kule u Bosni i Hercegovini. Naše starine, volume IV, Godišnjak Nacionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1957.

No comments: