03 April 2024

Albert B. Lord: Formula (I dio). U: Ka poetici narodnog pesništva: Strana kritika o našoj narodnoj poeziji. Beograd: Prosveta, 1982. (XI dio)


No comments: