23 February 2024

Срске народне умотворине. Забиљежио Д. Трифковић. Босанска вила, година XVI, број 13-14, Сарајево, 1901.


No comments: