10 February 2024

Raspored Državne krugovalne postaje Sarajevo od 26. listopada do 1. studenoga 1942. Hrvatski krugoval, godina II, broj 43, Zagreb, 1942

No comments: