13 August 2023

Raspored Državne krugovalne postaje Sarajevo od 17. do 23. kolovoza 1942. Hrvatski krugoval, godina II, broj 33, Zagreb, 1942.No comments: