05 August 2023

Miroslava Fulanović-Šošić: Na vijest o smrti Himze Polovine: Pjesma je utihnula. Oslobođenje (Sarajevo), 8.VIII 1986.


No comments: