21 July 2023

Raspored Državnih krugovalnih postaja Sarajevo i Banja Luka od 30 kolovoza do 7. rujna 1942. Hrvatski krugoval, godina II, broj 35, Zagreb, 1942.No comments: