03 July 2023

Jakob Grim: Srpske narodne pesme u nemačkom prevodu. U: Ka poetici narodnog pesništva: Strana kritika o našoj narodnoj poeziji. Beograd: Prosveta, 1982. (V dio)


No comments: