18 January 2023

Narodne umotvorine. Serhatlije dobre konje hrane. Pribilježio Osman Sabrija. Behar, godina VIII, broj 1, Sarajevo, 1907.No comments: