30 January 2023

Alberto Fortis: Iz putovanja po Dalmaciji (1774). U: Ka poetici usmenog pesništva: Strana kritika o našoj narodnoj poeziji. Beograd: Prosveta, 1982. (III dio)

No comments: