24 December 2022

Нефица дјевојка. Прибиљежио Хак Мухамед. Босанска вила, година XII, број 2, Сарајево, 1897.
No comments: