17 December 2022

Српске народне женске пјесме из Сарајева. Сабрао Михајло Милановић. Сарајево: Издање и штампа Шпиндлера и Лешнера, 1893. (II дио)*


*Ljubaznošću Medise Kolaković, Novi Sad. 

No comments: