03 February 2022

Popis bosanskih pjesama na repertoaru Vukašina Vuleta Jevtića (1913-1981)*

 1. Ah meraka u večeri rane
 2. Ah moj dilber
 3. Akšam mrače, moj po Bogu brate
 4. Alaj mi je, pa mi je
 5. Ali-paša na Hercegovini
 6. Aman, u Zvorniku...
 7. Ašik osta' na te oči
 8. Ašikovah tri godine dana
 9. Bajram ide, Bajramu se nadam
 10. Banja Luko na Krajini fala
 11. Bejturane, Bog t' ubio grane
 12. Boga moli lijepa djevojka
 13. Bol boluje lijepa Hajrija
 14. Bol boluje mlado momče
 15. Bona Jelo, bil' se poturčila?
 16. Bosa Mara Bosnu pregazila
 17. Bosiok se s rosom zamjerio
 18. Bugar Mara niz Bugare sađe
 19. Crn oblače, mutan li si
 20. Čekala me moja draga
 21. Čudna jada od Mostara grada
 22. Da znaš dragi...
 23. Djevojka pita slavića
 24. Djevojka sokolu zulum učinila
 25. Djevojka viče s visoka brda
 26. Dockan pođoh iz Morića hana
 27. Dockan prođoh gorom Romanijom
 28. Draga dragom na ruci zaspala
 29. Dvi planine viš' Travnika grada
 30. Dvoje mladih sitno smilje brali
 31. Dvoje su se zavoljeli mladih
 32. Đul Zulejma po bostanu šeta
 33. Evo danas osma večer
 34. Evo danas osmi dan
 35. Gdje si dragi, živa željo moja
 36. Golubice, sivoga ti perja
 37. Hajde dušo da ašikujemo
 38. Hodio sam svud po svijetu
 39. Hvalila se lijepe Mare majka
 40. Ima l' jada k'o kad akšam pada
 41. Imao sam jednu ružu
 42. Ja posadih jelu na kamenu
 43. Jesam li ti govorila, dragi
 44. Kad ja pođoh na Bembašu
 45. Kaharli sam, večerala nisam
 46. Kolika je Javorina planina
 47. Kolika je šeher Banja Luka
 48. Kolika je u Prijedoru čaršija
 49. Kraj mezara majka plače
 50. Kršna ti nam nasta ova godina
 51. Leti soko od jele do jele
 52. Leti soko preko Sarajeva
 53. Mehmeda je stara majka karala
 54. Mili Bože, mila ti sam dragom
 55. Mlado momče bistru vodu strijelja
 56. Moj dragane
 57. Moj zumbule, brigo moja
 58. Mošćanice, vodo plemenita
 59. Mujo đoga po mejdanu voda
 60. Mujo kuje konja po mjesecu
 61. Na Obhođi prema Bakijama
 62. Nas trojica prođosmo sokakom
 63. Ne čudim se mraku nit' oblaku
 64. Oj Boga ti, siva ptico sokole
 65. Oj djevojko, ašik dušo
 66. Oj djevojko, brigo materina
 67. Oj djevojko, dušo moja
 68. Oj djevojko, gdje si katmer brala
 69. Oj Mostaru, širok li si
 70. Oj Vrbasu, vodo hladna
 71. Otkako je Banja Luka postala
 72. Otkako sam sevdah svez'o
 73. Pod Loznicom studena vodica
 74. Pod Skočićem trava pogažena
 75. Pod Tuzlom se zeleni meraja
 76. Podne vika, a ja iz Travnika
 77. Pšeničice, sitno sjeme
 78. Put putuje Latif-aga
 79. Razbolje se mlado neženjeno
 80. Razli mjesec po Igmanu zrake
 81. Rujna zora sišla odozgora
 82. S one strane Plive
 83. S one strane vode Sane
 84. Sadih almu na sred Atmejdana
 85. Sarajevo, divno mjesto
 86. Snijeg pade, drumi zapadoše
 87. Snijeg pade, na behar, na voće (stari tekst)
 88. Srdo moja
 89. Svadili se orli i sokoli
 90. Sve sam dertli i kaharli
 91. Telal viče od jutra do mraka
 92. Titrala se djevojčica
 93. U đul bašči
 94. Umorih se ruže trgajući
 95. Vezak vezla Adem kada
 96. Vihor puše, alkatmer miriše
 97. Vihor ružu niz polje tjeraše
 98. Vino pije Selman-aga
 99. Zaprosio Alija
 100. Zelen bore...
Izvor: Стотину песама из репертоара Вулета Јевтића. Београд: Вукашин Јевтић, s.a. (копија књиге љубазношћу Дамира Галијашевића 2022. године).

No comments: