11 February 2022

Narodne umotvorine: Rano paša pokraj Save pao (Kako je sagrađena Ferhadija). (zabilježio S(uljaga) S(alihagić). Behar, godina V, broj 23, Sarajevo, 1905.
No comments: