23 January 2022

Српске народне севдалинке. Из "ковчежића" Марка С. Поповића. Босанска вила, година VI, бројеви 8 и 11, Сарајево, 1891. (II дио) 

No comments: