24 January 2022

Српске народне пјесме (герзовске и ђевојачке) из Босне. Скупио их П(етар) Мирковић. Панчево: Штампарија браће Јовановића, 1886. (V дио)**iz privatnog arhiva prof.dr. Muniba Maglajlića (1945-2015).

No comments: