14 July 2021

Герхард Геземан: Предговор и увод (III дио). Ерлангенски рукопис старих српскохрватских народних песама. Издао: Др. Герхард Геземан. Српска краљевска академија, Зборник за историју, језик и књижевност српског народа. Сремски Карловци, 1925.

No comments: