19 July 2021

Српске народне умотворине: Одметник Ајкуна (забиљежио Захарија Богдановић, Вишеград, 1888). Босанска вила, година IV, бројеви 2-3, Сарајево, 1889.
No comments: